Значний досвід у господарському праві, в межах якого  здійснюємо розробку проектів договорів та змін до них, дослідження на предмет їх відповідності чинному законодавству, їх аналіз на предмет наявності/відсутності підстав для визнання договору неукладеним, розірвання договору, визнання договору недійсним та інших можливих ризиків, а також контроль виконання, досудове врегулювання договірних відносин, у т.ч. ЗЕД контрактів.

Позитивний досвід у кредитних спорах щодо скасування, зменшення, визнання недійсними нарахованих штрафних санкцій.