Послуга передбачає введення даних в бухгалтерську програму, формування і подання бухгалтерської, статистичної, податкової звітності, а також управлінської за запитами, пропозиції з формування витрат, амортизації, їх оптимізація, розрахунок всіх податків, контроль за своєчасністю їх оплати, кадровий облік, консультації в рамках послуг, що надаються.

Чому варто замовити бухгалтерський облік фірми?

Значна економія матеріальних ресурсів та часу, тому що не потрібно знімати офісне приміщення, нести витрати на програмне ліцензійне забезпечення та його постійне оновлення, нести витрати на канцелярське приладдя для бухгалтерії. Оплачувати всілякі семінари про зміни в законодавстві, підписку на періодичні видання, інформаційні майданчики по новинах в сфері бухгалтерського та податкового обліку..

Бухгалтерський супровід гарантує кваліфікованого головного бухгалтера для Вашого бізнесу. 365 днів на рік підприємство під захистом аутсорсингової компанії, тоді як бухгалтер може звільнитися, піти у відпустку, на лікарняний або у декрет.

Як надається послуга?

Замовник за умовами договору зобов’язаний надати первинні документи в термін до 5 числа, наступного за звітним місяцем для своєчасної їх обробки.

Виконавець аналізує та проводить первинні документи в бухгалтерській програмі.

В період надання послуг Виконавець складає документи на реалізацію, нараховує зарплату, веде кадровий документообіг, нараховує знос та амортизацію, реєструє податкові накладні та інше.

За результатами звітного періоду Виконавець формує фінансові результати, складає і подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звітність до фондів соціального страхування за допомогою ліцензійного програмного забезпечення.

 

Наші переваги

  • Замовивши у нас бухгалтерські послуги, ви фактично отримуєте головного бухгалтера, за умовами договору ми несемо відповідальність за ведення та складання бухгалтерської та податкової звітності.
  • Досвід обліу  в різних сферах діяльності
  • Контроль податків, розробка оптимізації оподаткування
  • Побудова гнучкої системи обліку, можемо супроводжувати роботу наявних працівників, забезпечити їх навчання
  • Налагодження управлінського обліку
  • Можливість on-line доступу до даних (забезпечуємо підключення до сервера)