Послуга передбачає заповнення книги доходів чи реєстру-аналога, розрахунок всіх податків, контроль за своєчасністю їх оплати, складання та подання звітності, консультації в рамках послуг, що надаються, а також відстеження змін в законодавстві щодо діяльності ФОП. Для підприємця на загальній системі додатково пропозиції з формування витрат, амортизації, оптимізації витрат.

Чому варто замовити бухгалтерський облік ФОП?

На старті бізнесу –  штатний фахівець – не тільки дорого, але й не завжди доцільно. Для вирішенням складних завдань по оподаткуванню, важко підібрати кваліфікованого головного бухгалтера, який мав би практичні навички рішення неординарних завдань. Бухгалтерський супровід гарантує кваліфікованого головного бухгалтера для Вашого бізнесу. Звільняється час бізнесмена на розвиток власної справи й отримання прибутку.

Ми покладаємо на себе первинні спілкування з контролюючими органами, які на практиці забирають багато сил і енергії підприємця.

Фіскальні органи найчастіше штрафують фізичних осіб-підприємців через відсутність належних документів або недотримання податкового законодавства. До цього призводить недосконале і часто змінюване законодавство. Неналежне ведення обліку ФОП з найманими працівниками тягне за собою штрафи не тільки при податковій перевірці, але й при перевірці Держпраці.

 

Як надається послуга?

Укладається договір на надання послуг, на підставі якого закріплюється відповідальність Виконавця.

В термін до 10 числа поточного місяця підприємець надає документи та інформацію щодо діяльності за попередній місяць, за результатами отриманих даних Виконавець розраховує податки, складає і подає звітність.

Наші переваги

  • Замовивши у нас бухгалтерські послуги, ви фактично отримуєте головного бухгалтера, за умовами договору ми несемо відповідальність за ведення та складання бухгалтерської та податкової звітності.
  • Досвід обліу  в різних сферах діяльності
  • Контроль податків, розробка оптимізації оподаткування
  • Побудова гнучкої системи обліку, можемо супроводжувати роботу наявних працівників, забезпечити їх навчання
  • Налагодження управлінського обліку
  • Можливість on-line доступу до даних (забезпечуємо підключення до сервера)