Послуга передбачає попередній аналіз динаміки і структури витрат, вивчення їх достовірності.  Тобто проводиться аудит витрат (документальне оформлення, відповідальні особи), виявляються суттєві відхилення, або найбільші статті витрат, які не характерні для конкретного виду бізнесу

Чому варто замовити

В нашій практиці виявлялись випадки суттєвого завищення витрат на паливо шляхом завищення довжини маршрутів, надання недостовірних чеків на пальне, неправильного нарахування винагороди згідно існуючої системи мотивації персоналу, необґрунтоване списання запасів. Були випадки і заниження доходів в результаті реалізації товарів працівниками для «своїх» магазинів, придбання цінностей у «своїх» постачальників і т.д.

Як надається послуга?

Проводимо аудит витрат, перевірку відповідності документів даним бухгалтерського обліку, аналіз отриманих даних і розробка шляхів оптимізації, організації контролю.