Послуга передбачає розробку бізнес-плану, який дасть можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочерговий діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Чому варто замовити

Бізнес-планування допомагає підприємцеві вирішити деякі важливі проблеми: визначити ступінь життєздатності й майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності; конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку; привернути увагу й інтерес, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми; одержати досвід планування, розвити перспективний погляд на свою компанію і її робітниче середовище.

Як надається послуга?

Стандартної форми бізнес-плану не існує, але у всіх випадках він повинен містити характерну інформацію, необхідну для ухвалення рішення про можливість фінансування підприємства.

Кожний бізнес-план має свої особливі риси в залежності від того, у якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він хоче одержати від банку або інвестиційної компанії.

Бізнес-план міститиме підсумкові дані, одержані при розрахунку фінансової моделі, всю необхідну інформацію про товар чи послугу, ринковий потенціал, можливу конкуренцію, ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо) та організаційний план.

 

Наші переваги

Крім загальнодоступної інформації про діяльність в тій чи іншій сфері, ми використовуємо досвід, отриманий при веденні обліку підприємств в аналогічних галузях. Ми чітко розуміємо склад витрат, формування собівартості, сезонність. Ми не розголошуємо інформацію про конкурентів, однак можемо використати досвід для розробки пропозицій щодо уникнення найпоширеніших помилок.